top of page
nature trees photography leaves 1920x1080 wallpaper_wallpaperswa.com_64.jpg

Wat is een paranormaal begaafd medium?

Wat is hun rol? Wat kunnen ze doen? Kun je het leren? Wat zijn de verschillende vormen van paranormale vermogens?  

Blue Flowers

Paranormaal begaafd versus mediumschap

Wat betekent psychisch?

Als bijvoeglijk naamwoord betekent psychisch "van of gerelateerd aan de menselijke ziel of geest" of iets mentaals in tegenstelling tot fysiek. Psychologie definieert het ook als 'met betrekking tot of het waarnemen van mentale verschijnselen', wat beschrijft dat je afgestemd bent op een niet-fysieke kracht of instantie. Nadat ik bijvoorbeeld had gehoord dat kleuren een paranormale reactie kunnen uitlokken, heb ik besloten om de kamer een kalmerend blauw te schilderen. 

Psychisch kan ook betekenen "gevoelig voor invloeden of krachten van niet-fysieke of bovennatuurlijke aard." Dus als iemand of iets wordt beïnvloed door een mysterieuze kracht buiten de natuurwetenschap of kennis om, is het een psychische invloed. Een psychisch gevoel leidde er bijvoorbeeld toe dat hij het gebouw uit rende vlak voordat er brand uitbrak.

Als bijvoeglijk naamwoord zijn sommige synoniemen voor paranormaal begaafd spiritueel, bovennatuurlijk, paranormaal, psychologisch en metafysisch.

Als zelfstandig naamwoord verwijst paranormaal begaafd naar 'een persoon die gevoelig is voor psychische invloeden of krachten'. Sinds ze een klein meisje was, heeft de grootmoeder van John bijvoorbeeld gezworen dat ze paranormaal begaafd is en kan zien wanneer er iets mis zal gebeuren. Naast medium zijn andere synoniemen voor paranormaal begaafd als zelfstandig naamwoord helderziende, waarzegger enprofeet.

Paranormaal begaafd, voor het eerst geregistreerd in 1855-1860, is afkomstig van het Griekse woord psȳchikós, wat 'van de ziel' betekent.

Wat betekent medium?

Als je paranormaal begaafd bent, weet je waarschijnlijk al dat we het hierna zullen hebben over medium en de verschillende betekenissen ervan, afhankelijk van welk deel van de spraak het is.

Als bijvoeglijk naamwoord is het medium"ongeveer halverwege tussen uitersten, wat betreft graad, hoeveelheid, kwaliteit, positie of grootte." Zo heeft ze een gevoelige huid, waardoor ze het alleen op een medium temperatuur aankan in plaats van douchen met heet water. Synoniemen voor medium in deze zin omvatten gemiddeld en intermediair.

Als zelfstandig naamwoord heeft het medium een aantal verschillende betekenissen, waaronder: "een middentoestand of toestand", "het materiaal of de techniek waarmee een kunstenaar werkt" of "een van de middelen of kanalen van algemene communicatie, informatie of entertainment in de samenleving, zoals kranten, radio of televisie."

Net als paranormaal begaafd kan het medium echter ook betekenen "een persoon via wie de geesten van de doden contact zouden kunnen opnemen met de levenden". Bijvoorbeeld: nadat haar moeder plotseling stierf, ging Lucy naar een medium om contact te maken met de geest van haar moeder en nog een laatste keer te communiceren. Synoniemen voor een medium als zelfstandig naamwoord in de zin van contact kunnen maken met de doden zijn onder meer spiritualist, helderziende, gedachtenlezer en waarzegger.

Medium is afkomstig van het Latijnse woord medius ("midden") en werd voor het eerst in het Engels gezien tussen 1575-1585.

Wat is een empaat?

 

Eeninvoelendis een persoon die zeer goed is afgestemd op de gevoelens en emoties van de mensen om hen heen. Hun vermogen om te onderscheiden wat anderen voelen gaat verder dan datempathie(eenvoudigweg gedefinieerd als het vermogen om de gevoelens van anderen te begrijpen) en strekt zich uit tot het accepteren van die gevoelens, voelen wat een andere persoon voelt op een diep emotioneel niveau.

De wetenschap is verdeeld over het al dan niet bestaan van echte empaten - mensen die de emoties van de mensen om hen heen kunnen aanboren en overnemen -, hoewel veel mensen beweren over dergelijke vermogens te beschikken.

We weten dat onderzoekers hebben ontdekt wat zij 'spiegelneuronen' in de hersenen noemen, die ons kunnen helpen de emoties te spiegelen van degenen met wie we in contact komen.1 En sommige mensen hebben meer spiegelneuronen dan anderen, wat suggereert dat empaten misschien bestaan.

Referentie Lijst van paranormale vermogens

 • Verdeling - De verdwijning ofteleportatievan iets van de ene plaats naar de andere of het verschijnen van iets van een onbekende bron.

 • Astrale projectie of mentale projectie – Het vermogen om vrijwillig een astraal lichaam of mentaal lichaam te projecteren wordt geassocieerd met de uittredingservaring, waarbij iemands bewustzijn zich tijdelijk afscheidt van het fysieke lichaam._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

 • Automatisch schrijven - Het vermogen om te tekenen of te schrijven zonder bewuste bedoeling.

 • Bilocatie - Het vermogen om tegelijkertijd op twee verschillende plaatsen aanwezig te zijn, meestal toegeschreven aan aheilige.

 • Helderziendheid - Het vermogen om dingen en gebeurtenissen die ver weg gebeuren te zien en objecten, plaatsen en mensen te lokaliseren, met behulp van een 'zesde zintuig'.

 • Helderwetendheid - het vermogen om weten helder te krijgen

 • Heldervoelend - vrij vertaald, betekent 'helder voelen'. 

 • Helderhorendheid - intuïtief vermogen dat verwijst naar helder horen. Helderhorendheid (helder horen) kan zich intern manifesteren, wat betekent dat het in je geest wordt gehoord, of extern, wat betekent dat het wordt gehoord als een stem of een geluid buiten jezelf.

 • Dermo-optische waarneming - Het vermogen om ongewone zintuiglijke prikkels door de eigen huid heen waar te nemen.

 • Waarzeggerij - Het vermogen om inzicht te krijgen in een situatie met behulp van occulte lijsten.

 • Wichelroedelopen - Het vermogen om water te lokaliseren, soms met behulp van een hulpmiddel dat een wichelroede wordt genoemd

 • Droomtelepathie - Het vermogen om via dromen telepathisch met een andere persoon te communiceren.

 • Energetische geneeskunde - Het vermogen om te genezen met de eigen empathische, etherische, astrale, mentale of spirituele energie

 • Levitatie of transvectie - Het vermogen om op mystieke wijze te zweven of vliegen.

 • Materialisatie - De creatie van objecten en materialen of het verschijnen van materie uit onbekende bronnen.

 • Mediumschap of channeling – Het vermogen om met geesten te communiceren.

 • Voorkennis of voorgevoel - Het vermogen om toekomstige gebeurtenissen waar te nemen.

 • Psychische chirurgie - Het vermogen om ziekte of stoornis in of over het lichaamsweefsel te verwijderen via een "energetische" incisie die onmiddellijk daarna geneest.

 • Psychokinese of telekinese - Het vermogen om een fysiek systeem te beïnvloeden zonder fysieke interactie, wat zich meestal manifesteert als het uitoefenen van kracht, het beheersen van objecten en het verplaatsen van materie met de geest.

 • Ergokinesis - Het vermogen om de beweging van energie, zoals elektriciteit, te beïnvloeden zonder directe interactie.

 • Psychometrie of psychoscopie - Het vermogen om door aanraking informatie over een persoon of een object te verkrijgen.

 • Pyrokinese - Het vermogen om vlammen, vuur of hitte te beheersen met de geest.

 • Ṛddhi- Paranormale vermogens verkregen door boeddhistische meditatie.

 • Kijken op afstand, telesthesie of teledetectie - Het vermogen om een ver of onzichtbaar doel te zien met behulp van buitenzintuiglijke waarneming.

 • Retrocognitie of postcognitie - Het vermogen om op bovennatuurlijke wijze gebeurtenissen uit het verleden waar te nemen.

 • Telepathie – Het vermogen om gedachten op bovennatuurlijke wijze over te brengen of te ontvangen.

 • Thoughtography - Het vermogen om indruk te maken op een beeld door het op een oppervlak te 'branden' met alleen je eigen geest.

 • Xenoglossy - Het vermogen van een persoon om plotseling een vreemde taal te leren schrijven en spreken zonder enige natuurlijke middelen zoals studeren of onderzoek, maar goddelijke agenten schenken dat vaak.

 

 

 

Ben je helderziend, helderhorend, helderwetend of heldervoelend?

Als het op de zintuigen aankomt, gebruiken veel mensen er maar vijf, waaronder zicht, geluid, smaak, aanraking en geur. Voor sommigen is er echter een ander soort zintuig: de intuïtieve geest.

Helderziendheid is het meest bekende type paranormale gave, namelijk helder zien. Er zijn echter andere manieren om informatie waar te nemen, zoals helderhorendheid (helder horen) of zelfs helderwetendheid (helder weten), waarvan de laatste vaak wordt gebruikt in combinatie met Heldervoelendheid (helder voelen).

Hier zijn enkele voorbeeldtekens voor elke voorkeur. Let op degenen die op u betrekking hebben. Houd er rekening mee dat u al deze dingen op een of ander moment kunt ervaren. Probeer degene te identificeren die u het vaakst doet - degene die u verkiest of waar u de voorkeur aan geeft, degene die u het snelst bereikt.

Hoe weet je of  je de gave van helderziendheid hebt

Helderzien betekent "helder zien", wat verwijst naar paranormaal begaafd zien. Als je een helderziende paranormaal begaafde bent, heb je waarschijnlijk ervaren dat het geschenk zich tijdens je leven op de een of andere manier manifesteerde... en misschien heb je het niet eens kunnen herkennen voor wat het was!

Hoewel helderziendheid enigszins vertrouwd is, brengen veel zeer helderziende mensen hun helderziende vermogens in diskrediet tot dagdromen, afdwalen van de geest, wensdenken en hun verbeeldingskracht. Heb je jezelf afgevraagd of je dat wel of niet zou kunnen zijnhelderziende?

Tekenen dat je helderziend bent.

 • Je hebt de neiging om de uitdrukking 'ik begrijp het' te gebruiken.

 • Visioenen, afbeeldingen, kleuren, symbolen en mentale video's komen naar je toe in je geestesoog. Flitsen van licht en kleur zijn vaak tekenen.

 • Let op de aura's en energievelden van mensen.

 • Zie beweging vanuit je ooghoek, maar er lijkt niets te zijn.

 • Jij ziet mist, mist, licht of kleuren terwijl anderen dat niet kunnen.

 • Je hebt een goede fantasie. Je bent een expert in puzzels en het oplossen van problemen omdat je ziet hoe verschillende stukjes in elkaar passen.

 • Dagdroom vaak. Neemt je fantasie of onderbewustzijn het soms over?

 • Visualiseer eenvoudig uw dromen, doelen en verlangens. Je bent erg fantasierijk en creatief.

 • Je ziet symbolen, visioenen, kleuren en afbeeldingen. Dit "innerlijke zien" is heel subtiel en zal meestal gebeuren in je geestesoog.

 • Je ziet liever dingen dan dat je erover praat of erover leest. Als mensen je ergens over vertellen, ben je aan het dagdromen en visualiseren.

 • Je hebt frequente, actieve of levendige dromen.

 

 

Hoe weet je of je de gave van helderwetendheid hebt?

Helderweten is het intuïtieve vermogen van helder weten. Helderwetende informatie komt vaak binnen als een gloeilamp die plotseling oplicht in je hoofd of als een plotseling helder en duidelijk idee. Helderwetendheid wordt ook helderweten, goddelijk weten of invallend inzicht genoemd.

Het doel van intuïtieve gaven, inclusief helderwetendheid, is om ons een beter begrip te geven van liefde en leven, wat op zijn beurt de kwaliteit en ervaring van ons leven verandert. Concreet verwijst dit naar de kennis van een gebeurtenis, gebeurtenis, intentie of een ander facet van het bestaan, zelfs zonder enig bewijs dat tot die kennis leidt. Ondanks dat ze geen informatie hebben over een gebeurtenis, kunnen helderwetende mensen het gevoel hebben dat ze een stuk informatie kennen dat ze nog moeten krijgen en dat ze consistent correct worden bewezen door de uitkomst van de situatie.

Tekenen dat je Helderwetend bent.

 • Je hebt de neiging om uitdrukkingen te gebruiken als: "Ik weet het..." en "Ik weet niet hoe, maar ik weet het gewoon op de een of andere manier."

 • Intuïtie en 'onderbuikgevoel' worden versterkt. Ontvang regelmatig flitsen van inzichten en inspiratie. Mensen met natuurlijke heldercognitieve vermogens zijn logisch, vinden het leuk om dingen uit te denken en krijgen vaak ideeën die plotseling in hun hoofd opkomen.

 • Ervaar gevoelens van deja-vu. Alsof je hier al eerder bent geweest. Of hier over gedroomd?

 • Sommige vaardigheden pik je heel snel op zonder weinig training of oefening. Alsof je dit eerder hebt gedaan.

 • Je geest zit vol ideeën en mogelijkheden. Je hebt veel plotselinge ideeën die je niet kunt wachten om te delen. Je hebt snelle downloads van gedachten ervaren en besteedt je tijd veel aan denken.

 • Je hebt het gevoel dat je geest anders werkt dan die van andere mensen. Meestal krijg je een plotseling inzicht en dan een aanhoudende lage beat. U kunt ook externe bevestiging krijgen.

 • Antwoorden en oplossingen komen snel naar je toe, zelfs zonder voorkennis van de situatie of het onderwerp.

 

Hoe weet je of je de gave van heldervoelendheid hebt?

Heldervoelend, vrij vertaald, betekent 'helder voelen' en is misschien wel de meest nuchtere van alle intuïtieve gaven. Het is iemand die dingen diep voelt en de gave heeft om helder te voelen. Het is het vermogen om de huidige, vroegere of toekomstige fysieke en emotionele toestanden van anderen te voelen, zonder het gebruik van de gebruikelijke vijf zintuigen (reuk, zicht, aanraking, gehoor en smaak). Mensen die Heldervoelendheid ervaren, worden beïnvloed door een groot aantal verschillende invloeden, maar het komt er allemaal op neer dat ze gevoelig zijn voor veranderingen in energie.

Voel je de motieven, gevoelens en volgende stappen van andere mensen zonder ze zelfs maar te begroeten of rechtstreeks met hen in contact te komen? - als het om de darmen gaatgevoelens?

Tekenen dat je Heldervoelend bent.

 • Je hebt de neiging om de uitdrukking 'Ik voel of' Ik voel dat...' te gebruiken.

 • Je beleeft liever dingen.

 • Geniet van de natuur, dieren en wilde dieren. Je laadt op met stille tijd.

 • Gevoelig voor je omgeving. Gevoelig voor energieën om je heen. Je bent in staat om zowel innerlijke als uiterlijke energie op een meer intuïtieve manier te ervaren en te voelen.

 • Kippenvel of tintelingen krijgen zonder aanwijsbare reden.

 • Sommige mensen noemen je een empaat. Je bent erg empathisch voor de emoties en energieën van je vrienden.

 • Grote drukte en drukke plaatsen kunnen je uitputten of gemakkelijk overweldigen.

 • Neem de stemming van anderen, hun emoties en hun gedachten op. Je voelt de intenties van mensen aan.

 • Gemakkelijk omgaan met anderen en hun situaties.

 • Stemmingen en emoties kunnen plotseling zijn en soms zonder duidelijke reden.

 • Je krijgt 'onderbuikgevoelens over situaties, beslissingen, plaatsen en mensen. Zelfs over gebouwen en buitenterreinen, onzichtbaar voor fysieke zintuigen

 • Mensen zeggen dat je te gevoelig bent.

 • Je kunt geen oude spullen kopen omdat je intuïtieve boodschappen kunt voelen of waarnemen door middel van fysieke aanraking of emotie.

 

Hoe weet je of je de gave van helderhorendheid hebt?

Helderhorendheid is het intuïtieve vermogen dat verwijst naar helder horen. Helderhorendheid (helder horen) kan zich intern manifesteren, wat betekent dat het in je geest wordt gehoord, of extern, wat betekent dat het wordt gehoord als een stem of een geluid buiten jezelf.

Ervaar je dingen in het leven anders dan de andere mensen om je heen? Hebben uw ervaringen en waarnemingen ertoe geleid dat u zich afvraagt of u misschien meer oppikt van wat er in de wereld om u heen gebeurt dan de meeste mensen? Veel mensen met de gave van helderhorendheid zullen hun vermogens dagelijks in hun leven gebruiken zonder zich er zelfs maar van bewust te zijn.

Tekenen dat je helderhorend bent.

 • Je hebt de neiging om uitdrukkingen te gebruiken als: 'Ik hoor je,' Ik hoor wat je zegt.

 • Hoor hoe je naam wordt genoemd, maar er is niemand. Je hoort de radio of gefluister in de verte terwijl niemand anders dat doet.

 • Je luistert, leest of onderzoekt liever dingen. Je kunt op YouTube leren door gewoon te luisteren. Of je wordt graag alleen gelaten met een rustig boek om te leren.

 • Hoor een zoemend of rinkelend geluid dat uit het niets lijkt te komen. Als uw helderhorendheid zich begint te ontwikkelen, merkt u mogelijk een suizend gevoel in uw oren of drukveranderingen in uw oren.

 • Hoor of spreek woorden in je geest die duidelijk, rationeel, behulpzaam en bemoedigend zijn. Je geeft anderen diepgaand advies. Je troost anderen.

 • Je hoort berichten die de neiging hebben om kort te zijn en meteen ter zake te komen. Ze kunnen een plotselinge inspiratie zijn voor het uitvoeren van de meest alledaagse taken, zoals het schoonmaken van je kamer.

 • Hoor dingen die anderen niet kunnen. Mensen vertellen je dat je een geweldig gehoor hebt.

 • Muziek helpt je te verbinden.

 • Meer een luisteraar dan een prater.

 • Praat met dieren en planten en voel dat ze met je communiceren.

 • Je praat vaak met jezelf of mompelt vaak iets hardop. Je merkt dat je regelmatig problemen probeert op te lossen met wat je zegt en jezelf kalmeert met woorden.

 

 

Bijna iedereen ervaart wel eens een vreemd, duidelijk gevoel. Klinkt dit je bekend in de oren? Iedereen wordt geboren met het vermogen om informatie op verschillende manieren aan te voelen. Dit is de reden waarom kinderen (en zelfs dieren) dingen waarnemen, begrijpen en kunnen creëren die volwassenen vaak niet kunnen. Waar heb je de meeste overeenkomsten?

Dit zullen waarschijnlijk uw natuurlijke neigingen zijn en hoe u informatie van de geest het liefst waarneemt. Een helderwetend persoon kan meer dan één paranormaal vermogen ervaren. Dit betekent dat alleen omdat iemand helderwetend is, dit niet betekent dat ze niet ook helderhorend kunnen zijn. Het is mogelijk om als één persoon alle vier de intuïtieve zintuigen te bezitten.

225J.gif
nature trees photography leaves 1920x1080 wallpaper_wallpaperswa.com_64.jpg
bottom of page